Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Podmínky soutěží

Vítejte na stránce cschbrno.websnadno.cz v sekci Podmínky soutěží

 

Pravidla soutěží v odbornosti ,, DRŮBEŽ ".

Oblastní výstava, soutěž organizací:

Soutěže se může zúčastnit každá organizace z oblasti Brno a Brno-venkov, která dodá minimálně 12 kusů drůbeže všech druhů z vlastních chovů registrovaných v ČSCH, minimálně od dvou chovatelů, dvou plemen nebo barevných rázů zastoupena oběma pohlavími.

Z důvodu podpory rozvoje drůbežářství, zvyšování počtu chovaných plemen se započítává jeden prémiový bod za každé plemeno a barevný ráz nad dva základní.

V přihlášce musí být jasně napsáno zda soutěží celá voliéra nebo pouze určitý kus a v tom případě je zapsáno číslo kroužku.

Přihláška musí být odevzdaná v zalepené obálce určené osobě před začátkem posuzování!

Celoroční soutěž jednotlivců:

Do soutěže se může přihlásit každý chovatel registrovaný na oblasti Brno a Brno-venkov. Podmínkou je účast na třech výstavách místních a jedné vyšší, minimálně oblastní. Započítává se hodnocení dvou zvířat, obou pohlaví, stejného druhu a barevného rázu od jednoho chovatele, vlastního chovu a registrované v ČSCH!. Ke každému zvířeti musí být dodán oceňovací lístek s udělenými body. Vítězem je chovatel, který dosáhne součtem nejvyšší počet bodů, při rovnosti počtu bodů rozhoduje počet a hodnocení vyšších výstav. Každý chovatel může soutěžit s neomezeným počtem zvířat. Oblastní odborná komise po dlouhém jednání a porovnání všech pro a proti se dohodla, že náročnost chovu jednotlivých druhů a s tím spojené další věci jsou značně rozlišné i finančně a proto navrhujeme vyhodnocovat:

Nejlepší drůbež hrabavá 1 - 3 místo

Nejlepší drůbež vodní 1 místo

Nejlepší drůbež ostatní 1 místo ( bojová,krůty,perličky,křepelky)

Ve všech kategoriích se vyhodnocuje pouze při účasti minimálně čtyř chovatelů.


 

Vyhodnocení soutěže mladých chovatelů.

Soutěž se bude hodnotit při účasti minimálně tří chovatelů za stejných podmínek jak u dospělých chovatelů. Hlavní podmínkou u mladých chovatelů je jejich fyzická účast na výstavách, kterou doloží nebo potvrdí garant drůbeže dané výstavy.


 

Do celostátního hodnocení se vyhodnotí všechny kategorie a první dva chovatelé s nejvyšším součtem bodů budou odesláni do časopisu Chovatel. 

TOPlist
aktualizováno: 20.01.2019 07:56:40