Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Podmínky soutěží

Vítejte na stránce cschbrno.websnadno.cz v sekci Podmínky soutěží

 

Podmínky soutěží OOKCHH :

1. Nejlepší kolekce oblastní výstavy:

Soutěžní kolekce je čtyřčlenná jednoho plemene , barvy a kresby bez omezení věku , obojího pohlaví, všichni bodovaní. Kolekce se do soutěže nemusí přihlašovat, jeden chovatel může vystavit i více kolekcí. Při vystavení více než 4 a méně než 8 holubů se do kolekce počítají poslední 4 holubi. V případě shodného počtu bodů o lepším umístění rozhodne čestná cena, náročnost plemene, věk holubů ( mladší mají přednost ).

2. Nejlepší ZO oblastní výstavy:

ZO přihlásí do soutěže 12 holubů nejméně dvou rázů a nejméně dvou chovatelů. Od jednoho rázu může soutěžit max. 6 holubů. V přihlášce bude uvedeno plemeno , barva, ráz a číslo klece. Přihláška se odevzdá v samostatné zalepené obálce určené osobě před zahájením posuzování. Do soutěže se počítá 10 holubů, 2 s nejnižšími body se škrtají. Při shodě bodů rozhoduje o lepším umístění ZO 11. popř. 12.holub anebo větší počet plemen. Každá ZO soutěží s jednou kolekcí 12 holubů.

3. Nejlepší chovatel roku:

Soutěže se může zúčasnit každý chovatel v oblasti, plemena a rázy jsou bez omezení. Z jedné výstavy se započítají 4 holubi.

Výstavy:

2 místní ( mohou být nahrazeny velkou )

oblastní pouze oblastní výstava OOČSCH Brno

klubová speciální výstava pořádaná klubem

celostátní všeobecná nebo pouze holubů pořádaná ÚV ČSCH nebo ÚOK, moravskoslezská anebo jihomoravská krajská.

mezinárodní např. EV, evropská speciální apod.

Z výstav klubová, celostátní a mezinárodní se do soutěže započítává pouze jedna nejvýhodnější výstava.

Vyhodnocení soutěže se provádí na předepsaném tiskopisu dle bodové tabulky. Termín pro odevzdání listiny je vždy do 31.1. následujícího roku. Každá ZO by se měla zúčastnit nejméně 1 chovatelem.

 

 

TOPlist
aktualizováno: 20.01.2019 07:56:40