Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Celoroční soutěže

Vítejte na stránce cschbrno.websnadno.cz v sekci Celoroční soutěže

 

Celoroční soutěž organizací 2017

 

ZO

Chovatel

Plemeno

Body

Celkem

1.

Moravské Bránice

Kuchařík František

Pe

1466,47

2925,89

 

Provazník Jan

Ččp

1459,42

2.

Kuřim

 

Ing. Malá Dagmar

Nb

1467,48

2918,38

 

Pokorný Lubomír

Ha

1450,90

3.

Říčany

Rousek Vladimír

1458,54

2915,43

 

Škvařil Vladimír

Sm

1456,89

4.

Podolí

Přikryl Miroslav

ČRex

1455,40

2898,20

 

Velan Martin

1442,80

 

 

 

 

 

Celoroční soutěž jednotlivců chov. králíků - 2017

 

Jméno

Plemeno

Poč.b.

1.

Ing. Malá Dagmar

Nb

1467,48

2.

Kuchařík František

Pe

1466,47

3.

Provazník Jan

Ččp

1459,42

4.

Rousek Vladimír

1458,54

5.

Škvařil Vladimír

Sm

1456,89

6.

Přikryl Miroslav

ČRex

1455,40

7.

Pokorný Lubomír

Ha

1450,90

8.

Ing. Nocar Jiří

Hovev

1449,82

9.

Trecha Pavel

Ha

1449,33

10.

Vlk Miroslav

Vss

1448,83

11.

Provazník Jan

Rys

1445,82

12.

Ing. Kuchaříková Michaela

Bíč

1445,23

13.

Kuchaříková Jaroslava

ČA

1444,28

14.

Velan Martin

1442,80

15.

Provazníková Věra MCH

ZBččp

1442,27

 

 

Celoroční soutěž organizací 2016

 

ZO

Chovatel

Plemeno

Body

Celkem

1.

Kuřim

Koláček Zdeněk

ČV

1471,03

2938,52

 

Ing. Malá Dagmar

Nb

1467,49

2.

Moravské Bránice

 

Ing. Nocar Jiří

Al

1464,50

2927,42

 

Kuchařík František

Pe

1462,92

3.

Říčany

Škvařil Vladimír

Sm

1464,95

2924,93

 

Valeš Rostislav

Asč

1459,98

4.

Podolí

Krejčí Pavel

Ssrex

1459,38

2916,27

 

Přikryl Miroslav

Rexč

1456,89

 

Celoroční soutěž jednotlivců chov. králíků - 2016

 

Jméno

Plemeno

Poč.b.

1.

Ing. Koláček Zdeněk

ČV

1471,03

2.

Ing. Malá Dagmar

Nb

1467,49

3.

Buček Pavel

Nb

1465,49

4.

Škvařil Vladimír

Sm

1464,95

5.

Ing. Nocar Jiří

Al

1464,50

6.

Dobrovolný Michal

Nb

1464,48

7.

Kuchařík František

Pe

1462,92

8.

Glőckner Jaromír

Zatč

1460,87

9.

Valeš Rostislav

ASč

1459,98

10.

Krejčí Pavel

Ssrex

1559,38

11.

Provazník Jan

Ččp

1456,91

12.

Přikryl Miroslav

Rexč

1456,89

13.

Pokorný Lubomír

Ha

1454,40

14.

Krejčí Vladimír

Shav

1448,87

15.

Trecha Pavel

Ha

1446,83

16.

Valeš Rostislav

Asm

1445,40

17.

Nováček Jiří

Kal

1445,30

18.

Ing. Kuchaříková Michaela

Bíč

1444,26

19.

Drlík Antonín

Ca

1442,73

 

 

Celoroční soutěž organizací 2015
  ZO Chovatel Plemeno Body Celkem
1. Moravské Bránice Kuchařík František Pe 1463,47 2918,85
  Ing. Nocar Jiří Al 1455,38
2. Podolí Drlík Antonín Ca 1457,4 2910,29
  Přikryl Miroslav Rexč 1452,89
3. Radostice Gregor Zdeněk Sdiv 1455,85 2901,03
  Dvořák Jaroslav Vm 1445,18
4. Říčany Valeš Rostislav Asč 1451,86 2600,96
  Nováček Jiří Kalč 1149,1
 

Celoroční soutěž jednotlivců chov. králíků - 2015
Jméno                                       Plemeno                                Poč.b.

1.Dobrovolný Michal         Nb                     1466,46

2.Kuchařík František         Pe                      1463,47

3.Jaroš Karel                      Nb                     1463,0

4.Buček Pavel                    Nb                      1462,95

5.Ing. Malá Dagmar            Nb                      1462,87

6.Drlík Antonín                   Ca                      1457,4

7.Gregor Zdeněk                Sdiv                   1455,85

8.Ing. Nocar Jiří                 Al                        1455,38

9.Přikryl Miroslav              Rexč                   1452,89

10.Valeš Rostislav            Asč                      1451,86

11.Provazník Jan              Ččp                      1451,43

12.Gregor Zdeněk            Shav                     1450,82

13.Ing. Nocar Jiří             Homa                    1450,82

14.Krejčí Pavel                 Ssrex                    1449,81

15.Dvořák Jaroslav          Vm                        1445,18

16.Valeš Rostislav            Asm                     1443,31

17.Nováček Jiří                Kal                        1149,1

 

CELOROČNÍ SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ 2014

 

1. Buček Pavel                              Nb                      Ivančice               1468,52 b.

2. Jaroš Karel                                Nb                      Brno 1                 1464,46 b.

3. Škvařil Vladimír                         Sm                      Říčany                 1463,49 b.

4. Malá Dagmar Ing.                      Nb                       Kuřim                  1462,43 b.

5. Drlík Antonín                              Ca                       Podolí                 1460,44 b.

6. Pospíchal Ivan                           Vb                       Jehnice               1458,94 b.

7. Gregor Zdeněk                          Sdiv                     Radostice            1457,37 b.

8. Přikryl Miroslav                          Rex č.                  Podolí                 1455,91 b.

9. Brodecký Dušan                        Rč                       Jehnice                1454,36 b.

10. Nocar Jiří Ing.                          Homa                  Mor.Bránice         1453,35 b.

11. Gregorová Zdena                    Shav                    Radostice            1453,31 b.

12. Kuchařík František                  Pe                        Mor. Bránice        1452,35 b.

13. Valeš Rostislav                        ASm                    Říčany                  1451,38 b.

14. Nocar Jiří Ing.                          Al                         Mor. Bránice        1451,27 b.

15. Gregorová Zdena                    Sž                        Radostice             1449,26 b.

16. Škvařil Vladimír                       Rex-Rys               Říčany                  1448,85 b.

17. Dvořák Jaroslav                      Vm                        Radostice             1446,80 b.

18. Valeš Rostislav                        ASč                      Říčany                  1440,81 b.

19. Salcburger Antonín                  Nb                        Radostice             1440,33 b.

20. Nováček Jiří                             Kalč                      Říčany                  1438,74 b.

21. Francová Michaela                  zBíč                      Radostice              1428,67 b.

 

CELOROČNÍ SOUTĚŽ ORGANIZACÍ 2014

 

 

1. ZO Podolí                    Drlík Antonín Ca,  Přikryl  Miroslav  Rex č                         2916,35 b.

2. ZO Říčany                    Škvařil Vladimír Sm, Valeš Rostislav  ASm                       2914,87 b.

3. ZO Jehnice                   Pospíchal Ivan Vb, Brodecký Dušan  Rč                          2913,30 b.    

4. ZO Radostice               Gregor Zdeněk Sdiv, Gregorová Zdena Shav                   2910,68 b.

5. ZO Mor. Bránice          Nocar Jiří Homa, Kuchařík František  Pe                          2905,70 b.  

 

Pořadí celoroční soutěže jednotlivců 2014:

1) Sec Jiří - z.Velsumka

2) Sec Jiří - Sumatranka černá

3) Kuchařík Fr.. - Antverpský vousáč

4) Ryšavý St. - Plymutka žlutá

5) Konicar Jiří - z.Sasexka

6) Valeš Rost. - z.Wyandotka bílá

7) Odehnal Martin - Maranska

8) Odehnal Martin - Perličky

9) Valeš Rost. - Hempšírka

10) Odehnal Martin - Araukana

11) Procházka Vl. - z.Česká zl.kropenka

2014

předseda OO předal poháry vyhodnoceným chovatelům, kterých se soutěže zúčastnilo šest s následným umístěním :

1. Kelbl Jan ,

2. Vít Vlastimil ,

3. Römer Josef ,

4. Hlavoň Petr ,

5. Homola František

 mladý chovatel Odehnal Martin

CELOROČNÍ SOUTĚŽ ORGANIZACÍ 2013


 


 

1. Kuřim                     Malá Dagmar Ing. Nb , Pokorný Lubomír Ha               2914,82 b.

2. Moravské Bránice Firsow Dominik MCH Bíč, Kuchařík František Pe        2910,73 b.

3. Říčany                   Škvařil Vladimír Sm , Krejčí Vladimír Shav                  2905,73 b.

4. Radostice              Salcburger Antonín Nb , Šrámková Zdena Sž             2899,55 b.

5. Jehnice                  Pospíchal Ivan Vb, Brodecký Dušan Rm                     2898,77 b.   

CELOROČNÍ SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ 2013


 

1. Buček Pavel                                 Nb                 Ivančice                     1464,98 b.

2. Malá Dagmar Ing.                         Nb                Kuřim           1464,98 b. méně samic v soutěži

3. Jaroš Karel                                    Nb               Brno 1                         1462,99 b.

4. Škvařil Vladimír                             Sm              Říčany                         1461,98 b.

5. Firsow Dominik MCH                    Bíč              Mor.Bránice                 1455,90 b.

6. Kuchařík František                        Pe               Mor. Bránice                1454,83 b.

7. Nocar Jiří Ing.                               Hoč              Mor. Bránice                1453,89 b.

8. Škvařil Vladimír                             Rys-Rex      Říčany                         1453,40 b.

9. Salcburger Antonín                        Nb              Radostice                     1453,30 b.

10. Šrámková Zdena                          Sž              Radostice                     1452,23 b.

11. Pokorný Lubomír                          Ha              Kuřim                           1449,84 b.

12. Nocar Jiří Ing.                              Homa          Mor. Bránice                1449,33 b.

13. Pospíchal Ivan                             Vb               Jehnice                1449,33 b. méně samic v soutěži

14. Brodecký Dušan                           Rm             Jehnice                        1448,84 b.

15. Brodecký Dušan                           Rč              Jehnice                        1448,83 b.

16. Krejčí Vladimír                              Shav           Říčany                        1443,79 b.

17. Francová Michaela                       Zbíč            Radostice                    1437,84 b.

18. Nocar Jiří Ing.                               Al                Mor. Bránice                1437,29 b.

19. Kuchaříková Michaela Ing.           Bím            Mor.Bránice                  1436,72 b.

20. Trecha Pavel                                Vš               Mor. Bránice                 1433,29 b.

 

CELOROČNÍ SOUTĚŽ ORGANIZACE 2012

 

 

1. Říčany -         Škvařil Vladimír Sm, Valeš Rostislav Asm              2914,83 b.

2. Jehnice -       Pospíchal Ivan    Vb,  Brodecký Dušan Rč             2909,76 b.

3. M.Bránice -  Nocar Jiří    Al, Kuchařík František     Pe                  2901,18 b.

4. Radostice –  Šrámková Zdena Shav, Gregor Zdeněk Sdiv         2895,19 b.   

CELOROČNÍ  SOUTĚŽ JEDNOTLIVCI 2012

1. Buček Pavel                    Nb              Ivančice             1468,51 b.

2. Jaroš Karel                      Nb              Brno 1               1464,48 b.

3. Škvařil Vladimír               Sm              Říčany              1459,94 b.

4. Malá Dagmar Ing.            Nb                Kuřim               1457,88 b.

5. Pospíchal Ivan                 Vb              Jehnice             1455,37 b.

6. Valeš Rostislav                Asm           Říčany               1454,89 b.

7. Brodecký Dušan              Rč              Jehnice              1454,39 b.

8. Nocar Jiří  Ing.                  Al              M.Bránice           1453,86 b.

9. Valeš Rostislav                 Asč            Říčany               1451,88 b.

10. Šrámková Zdena            Shav         Radostice           1447,86 b.

11. Salcburger Antonín         Nb           Slatina                  1447,81 b.

12. Gregor Zdeněk               Sdiv          Radostice           1447,33 b.

13. Kuchařík František         Pe             M.Bránice            1447,32 b. 

14. Kuchařík Lukáš               Za              M.Bránice           1445,81b.

15. Škvařil Vladimír              Rys-Rex    Říčany                 1444,80 b.

16. Trecha Pavel                   Vš             M.Bránice            1443,77 b.

17. Šrámková Zdena            Sč             Radostice            1442,80 b.

18. Škvařil Martin                 Rex m        Říčany                  1441,83 b.

19. Gregorová Ludmila        Sm            Radostice             1436,79 b.

20.  Kuchaříková M. Ing.      Bím           M.Bránice             1434,18 b.

21. Pilát Jaroslav                   Nč             Radostice            1131,84 b.

 

Soutěž o nejlepšího chovatele roku 2012

1.Ludvík J. 

2 Römer J.

Cenu mladého holubáře získal Odehnal 

Vyhodnocení roku 2012:

1) Sec Jiří z.Velsumka 851,-

2) Procházka Vl. z.Česká zlatá 846,-

3) Valeš Rost. z.W.žl.kol. 844,-

CELOROČNÍ SOUTĚŽ ORGANIZACÍ 2011

 

 

1. ŘÍČANY              Škvařil  Sm,  Zelinka Ssv             2911,25 b.

2. PODOLÍ              Drlík   Ssrex, Přikryl Ca               2904,70 b.

3. RADOSTICE       Šrámková Sč, Gregor Sm           2899,72 b.

4. OŘECHOV          Konečný Vš, Sec  DSrex             2892,83 b.

5. JEHNICE             Brodecký Kuh, Pospíchal Vb     2601,57 b.

CELOROČNÍ SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ 2011

 

1. Jaroš Karel                                  Brno 1                              Nb            1462,47 b.

2. Buček Pavel                                Ivančice                           Nb            1461,44 b.

3.  Škvařil Vladimír                         Říčany                             Sm            1457,88 b.

4. Drlík Antonín                               Podolí                              Ssrex        1455,37 b.

5. Konečný Vladimír                      Ořechov                          Vš              1453,88 b.

6. Zelinka Jaroslav                         Říčany                              Ssv            1453,37 b.

7. Drlík Antonín                               Podolí                              Ca             1452,86 b.

8. Brodecký Dušan                        Jehnice                            Kuh          1450,86 b.

9. Šrámková Zdena                        Radostice                        Sč             1450,33 b.

10. Gregor Zdeněk                         Radostice                        Sm           1449,35 b.

11. Přikryl Miroslav                        Podolí                              Rex č        1449,33 b.

12. Šmerda Vit                                 Žabčice - Unkovice       Du             1447,86 b.

13. Salcburger Antonín                 Slatina                             Nb            1447,76 b.

14. Šrámková Zdena                      Radostice                       Shav         1447,33 b.

15. Gregorová Ludmila                 Radostice                        Sm            1446,74 b.

16. Rousek Vladimír                       Říčany                              Ssv            1444,77 b.

17. Brodecký Dušan                      Jehnice                            Rč             1441,86 b.

18. Sec Jiří ml.                                 Ořechov                          DSrex        1438,25 b.

19. Rousková Marta                        Říčany                              Ssv            1165,47 b.

20. Pospíchal Ivan                          Jehnice                            Vb             1150,71 b.

 

Soutěž o nejlepšího chovatele za rok 2011.

Soutěže se zúčastnilo 6 holubářů ze 4 ZO 

1. místě se umístil Josef Römer, ze ZO Rajhrad,

2.  Jan Kelbl ze ZO Unkovice – Žabčice 

3. Vlastimil Vít ze ZO Ořechov.

V měsících leden a únor proběhlo vyhodnocení soutěží o nejlepší jednotlivce a organizace na oblasti Brno a Brno venkov v chovu králíků,drůbeže a holubů za 2010

V odboru králíci za organizace : 1) Říčany u Brna   2887 bodů  ( Škvařil, Valeš )

                                                  2) Podolí               2885 bodů  ( Drlík, Přikryl )

                                                  3) Jehnice            2876,5 bodů ( Brodecký, Šrámková )

 

V odboru králíci jednotlivci  :  1) Jaroš K.            Nb        1458 b.

                                               2) Škvařil Vl.       Sm        1448 b.

                                               3) Drlík A.           Ca         1443 b.

                                               4) Přikryl            REX č.   1442 b.

                                               5) Konečný                       1440,5 b.

                                               6) Valeš R.          Asč        1439 b.

V odboru drůbež se vyhodnocují pouze jednotlivci :

 

                                               1) Valeš R            zW bílá         849 b.

                                               2) Valeš R.          Hempšírka    844 b.

                                               3) Matušková      Č.zlatá kr.    843 b.

                                               4) Valeš R.           zW žl.kol.    843 b.

                                               5) Janek             Leghorna b.  840 b.

                                              6) Zelinka J.         zW černá     839 b.

 

V odboru holubi za jednotlivce :

                                              1) př. Ludvík

                                              2) př. Kelbl

                                              3) př. Remer

   Začátkem měsíce února proběhlo vyhodnocení celooblastních soutěží o nejlepšího jednotlivce a nejlepší ZO v chovu drůbeže a     králíků za 2009

          V odboru králíci za organizace jsou výsledky následující(oblast Brno a Brno - venkov má 32 organizací):

          1) Podolí         2895 bodů         ( Drlík,Přikryl)

           2)Jehnice      2885 bodů         ( Šrámková,Brodecký)

           3)Říčany        2883,5 bodů      ( Zelínka,Valeš,Škvařil)

 

           Jednotlivci:

                                   1) Přikryl              Rex černý

                                   2) Brodecký        Ruský černý

                                   3) Drlík                Kastorex

                                   4) Zelínka           Stříbřitý světlý       ZO Říčany

                                   5) Valeš              Anglický strakáč modrý   ( stejně bodů )     ZO Říčany

                                   5) Škvařil Vl.       Stříbřitý modrý                  ( stejně bodů )     ZO Říčany

                                 15) Škvařil Vl.       Rex Rys                ZO Říčany

                                 16) Valeš              Anglický strakáč černý      ZO Říčany

                                 17) Rousková M. Rex Rys                              ZO Říčany

                                 19) Rousek Vl.    Stříbřitý černý                     ZO Říčany

 

           O odboru drůbeže se vyhodnocují pouze jednotlivci a výsledky jsou následující :

 

                                  1) Peloušek        Ostopovice         Vlaška koroptví                       846,5 bodu

                                  2) Valeš               Říčany                 zdr.Wyandotka bílá                  845,- bodů

                                  3) Krejčí               Říčany                 Hempšírka                                 836,- bodů

                                  4) Škvařil Vl.        Říčany                zdr.Wyandotka tmavě vlnitá   832,-

Vyhodnocení soutěže o nejlepšího chovatele holubů za rok 2006:

 

Pořadí

Jméno chovatele

Základní organizace

1.

Römer Josef

Rajhrad

2.

Ludvík Jiří

Unkovice

3.

Homola František

Rajhrad

4.

Kelbl Jan

Unkovice

 

Vyhodnocení soutěže o nejlepšího chovatele holubů za rok 2005:

 

Poř.číslo

Jméno chovatele

Základní organizace

Poř. číslo

Jméno chovatele

Základní organizace

1.

Ludvík Jiří

Unkovice

7.-8.

Smejkal Mojmír

Ořechov

2.

Römer Josef

Rajhrad

7.-8.

Pehal Vilém

Ořechov

3.

Homola František

Rajhrad

9.-10.

Houbal Jaroslav

Slatina

4.

Barták Pavel

Brno 1

9.-10.

Sec Jiří

Ořechov

5.

Janek Ladislav

Ořechov

11.

Kubík Zdeněk

Ořechov

6.

Franta Václav

Ostopovice

12.

Hadaček Jan

Ostopovice

 

TOPlist
aktualizováno: 13.12.2018 09:39:02